Artur Domosławski jest autorem "Kapuścińskiego Non-fiction", głośnej biografii o Ryszardzie Kapuścińskim. Obecnie zajmuje się życiem filozofa i socjologa Zygmuntbaumana. Podczas premiery ukaże się książka "Wygnanie". Zamówienie przedpremierowe 21 Scen z życia Zygmunta Baumana już 24 lutego.

Zygmunt urodził się w Poznaniu 19 listopada 1925 roku w rodzinie żydowskiej. Po wybuchu II wojny światowej Bauman uciekł z rodzicami do Związku Radzieckiego, uciekając przed pogromem. Kontrowersje budzi jego służba wojskowa w Polsce i tłumienie podziemia niepodległościowego. W wywiadzie z 2007 roku przyjął pełną odpowiedzialność za współpracę z władzami ludowymi i tak tłumaczył swoją ówczesną decyzję: W kraju, który jest zubożały, można się spodziewać, że będzie się miało do czynienia z biedą, upokorzeniem i brakiem godności. Gdy badało się ówczesne spektrum polityczne Polski, partia komunistyczna była postrzegana jako najlepsze rozwiązanie.

Kontrowersyjna historia Baumana nie przekreśla jego wybitnej kariery naukowej. Jest on jednym z twórców postmodernizmu, zwanego też płynną nowoczesnością lub późną nowoczesnością. Za swój wkład w europejską humanistykę otrzymał wiele nagród, w tym Europejską Nagrodę Amalfi i Nagrodę im. Theodora W. Adorno. Jest również laureatem Złotego Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Jego praca "Ponowoczesność jako źródło cierpienia" została w 2001 roku nominowana do Nagrody Literackiej Nike.

Artur Domosławski jest najbardziej znany jako autor kontrowersyjnej biografii Ryszarda Kapuścińskiego. Podjął on próbę opisania tej wielowymiarowej i niezwykłej postaci. Książka "Kapuściński Non-Fiction" wywołała dyskusję na temat związków reportera z władzą oraz wiarygodności reportażu Kapuścińskiego. Alicja Kapuścińska, wdowa po słynnym dziennikarzu, w 2015 roku złożyła pozew przeciwko Domosławskiemu. Sprawa zakończyła się częściowym uregulowaniem roszczeń Alicji. W 2016 roku Sąd Apelacyjny uchylił wyrok i udzielił Arturowi Domosławskiemu zgody na publikację całej biografii.

Jak Domosławski przedstawi Zygmunta w swojej książce? W wywiadzie, który przeprowadził z filozofem w 2011 roku, nie zawahał się zapytać: Czy ma pan jakieś argumenty na obronę lub zrozumienie takiej polityki? [Rozmowa Artura domosławskiego z profesorem Zygmuntembaumanem, "Polityka", 16 sierpnia 2011]. "Wygnanie". Warto przeczytać biografię "21 scen z życia Zygmunta Bauermana". Wielka Litera:

O nieodpartej miłości oraz o małostkowym i okrutnym odrzuceniu. Obcość i bezdomność. Kiedy jesteś wyrzucony ze swojego domu i zmuszony do osiedlenia się gdzie indziej, akceptują to, że tak naprawdę nie czujesz się u siebie. Antykomunizm po 1989 roku w Polsce, który uczynił nas nieczułymi na inne doświadczenia i uniemożliwił zdobycie samoświadomości. Chodzi o decyzje, które po latach wydają się złe, ale w momencie ich podejmowania wcale takie nie były. Pisanie historii na podstawie czyjegoś życia.

Historii kogoś, kto przez całe życie musiał uciekać przed plagą, jaką był nacjonalizm. Podążał za nim do samego końca. Ktoś, kto nie należał, nie pasował do żadnej koterii, szkoły czy klanu, do tego stopnia, że budziło to podejrzenia o pychę. Krytyk niesprawiedliwych rozkazów, który mimo pesymizmu na krótką metę, wierzył, że mamy szansę w dłuższej perspektywie.